Mehmet Osmanlıoğlu

Mehmet Osmanlıoğlu
 • 1961 yılında tüccar bir babanın dördüncü oğlu olarak Bayburt’ta doğdu. İTÜ Mimarlık Fakültesi”nde mimarlık ve şehircilik eğitimi alarak “mimar” ünvanını aldı(1982). Halen abidevî mimari ve özelde cami mimarisi üzerinde yoğunlaşan meslekî faaliyetlerine yurt içi ve yurt dışında devam etmektedir. Mehmet OSMANLIOĞLU, 39 yıllık meslekî tecrübesiyle uluslararası düzeyde proje ve danışmanlık hizmetleri vermiş, alanında önemli yeri olan bir mimar ve yazar olup, evli ve onbir çocuk sahibidir.
 • Mimarlık ve Sanat anlayışı; Mimar eserine şekil verirken ona ruhunun derinliklerinden gelen değerleri, aşkın hikmet ve medeniyet tasavvurunu yansıtır. Müslüman bir mimarın düşünce ve ruh âlemi, ilahî vahyin ve nebevî sünnetin temellendirdiği ilkelerle örülmüş, tüm eylem ve eserlerine bu değerler manzumesi sinmiştir. Bu anlayış mimarın yetiştirdiği sanatkârlara da akisle devam ederek “Tek olan Bir’e” ulaşılır. “ şeklinde özetlenebilir.
 • “Safranbolu Evleri“ üzerine çeşitli inceleme ve araştırmalar yaptı(1991-1992).
 • Mimar ve Mühendisler Grubu(MMG)’nun kurucuları arasında ve yönetim kurulunda yer aldı(1993).
 • “The College of Business Administration University of Maine (U.S.A.) – Marmara Üniversitesi E.Y.V.’da ‘’Çağdaş Yönetim teknikleri II’’ Türkçe İşletme Programı”nı (MBA) tamamladı (1995).  Tamamlamış olduğu prestijli dekorasyon çalışmalarından Cumhurbaşkanımızın İBB Başkanı olduğu dönemde Başkanlık Makamı-Ümraniye(1998) ve İDO Genel Müdürlüğü-Yenikapı(1999) projeleri büyük takdir topladı.  Tasarlayıp inşa edilen/edilmekte olan 50’ye yakın cami ve külliye projesinin yanında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 5.000 kişilik İstanbul “Başakşehir Merkez Camiî” proje ve danışmanlığını yaptı.(2019)
 • Bilge Mimar Turgut Cansever’le Habitat II-İnsan Yerleşmeleri üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı “United Nations Conference on Human Settlements”na MMG adına katıldı(1996).
 • Kartal Belediyesinde başkan proje danışmanlığı ve estetik kurul üyeliği yaptı(2005-2009).
 • İlk sergi denemesini Feshane Binasında “Özgün Cami Eskizleri” üzerine gerçekleştirdi(2007).
 • Mimarlık ve mühendislik hizmetleri komitesinden İTO meclis üyeliği yaptı (2009-2013).
 • Çok sayıda proje teklifi arasından seçilen “İskilipli Atıf Hoca Anıt Mezar ve Külliye Proje ve Uygulaması”nı tamamladı(2012).
 • Tanzanya-Zanzibar 15 Temmuz Şehitleri Küllîyesi (2016) ve Moğolistan-Ulan Batur İslam Kültür Merkezi ve Camiî proje ve danışmanlığını yaptı.(2018).
 • “Filistin Platformu”ve “Filistin Araştırmaları ve İmar Derneği”’nde imardan sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevine devam etmektedir.(2009-..)
 • “Şehirlerimizin Geleceği, Tehditler ve Fırsatlar Sempozyum”nda “Medeniyetimizin özeti Şehirler ve Şehirlerimizin Geleceği” isimli tebliği sundu(2011).
 • 2018 yılı mart ayında alanında kaynak olabilecek “Bir Mimarın Kaleminden Camiler Kitabı” yayınlanmış olup, “şehir ve mimari” üzerine hazırlamış olduğu kitap çok yakında yayınlanacaktır.
 • Ç.Ş.B., Gazi Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen “II.Camiler Çalıştayı”na davetli olarak iştirak ederek görüş ve önerilerini paylaştı.(Mayıs 2018)
 • MMG’nin üç ayda bir çıkardığı ‘’Mimar Mühendis’’ dergisinde 2007-2016 yıllarında mimarlık, şehir, islam şehri, mimaride tevhid ve kentsel dönüşüm üzerine makaleleri yayınlandı. Ayraç, Çerçeve, Siyah Sanat, Arka Kapak dergilerinde “Şehircilik ve Mimari” konularına ilişkin makaleleri yayınlanmıştır. Halen Sebilürreşad dergisinde şehir ve mimari konusunda makaleler yazmaktadır.
 • Bayburt Vakfı’nda Başkan Yardımcılığı görevi devam etmektedir.
 • Çeşitli üniversite ve eğitim kurumlarında mimarlık ve şehircilikle alakalı konferanslar vermekte olan Mehmet OSMANLIOĞLU, Üstadı Bilge Mimar Turgut Cansever’den mülhem; mimaride tevhid ve tevhidî mimari, inanç, ahlak ve kültür ilişkileri üzerinde araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.