Makaleler

Mila Hakkında

Hizmetleri 1983'lü yıllarda başlayan, tecrübeli proje ve inşaat grubuyla yenilenerek güçlenen grubumuz yüzlerce projeye imza atan ve aynı zamanda bu projelerin uygulamasını da üstlenen ve nitelikli yapılar üreten bir firma olarak 1995 yılında yeniden yapılanmıştır.

Çağdaş Cami Örnekleri

 1. Etimesgut Cami
 2. Bir Cami Önerisi
 3. TBMM Camii
 4. Sherefudin's White Mosque - Bosna - Zlatko Ugljen
 5. İslam Merkezi ve Cami -Roma - Paolo Portoghesi
 6. Pakistan Şah Faysal Camii
 7. Kendi Enerjisini Üreten Cami
 8. Çağdaş Cami Mimarisi Arabistan

Cami Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Cami Projesi Hazırlama Esasları
 2. Cami Kavramı Tanımı ve Genel Bilgiler
 3. Cami Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar
 4. Osmanlı Camileri ve Ana Bölümler
 5. Camilerin Yapısal Bileşenleri
 6. Günümüz Camilerinde Gerekli Mekanlar
 7. Osmanlı Külliyeleri
 8. Cami kavramı, İslamın Sanat ve Estetiğe Yaklaşımı
 9. Cami ve Kamu Binaları Yapımına Dair
 10. Camiler Camillerle Yarışıyor
 11. Çamlıca Camii Bileştiren Olmalı
 12. Çamlıca Üzerinden Hesaplaşma mı
 13. Günümüz Cami Mimarisi Üzerinde Düşünceler– I
 14. Günümüz Cami Mimarisi Üzerinde Düşünceler – II
 15. Günümüz Cami Mimarisi Üzerinde Düşünceler – III
 16. İmar açısından cami ve çevresine ilişkin düşünce ve öneriler
 17. Örnek cami dernek tüzüğü (şubeli)
 18. Örnek cami dernek tüzüğü(şubesiz)

Camiler Hakkında Makaleler

 1. Batıya açılış ve osmanlı mimarisinin son durumu
 2. Kuban D, Osmanlı Mimarisi Hakkında Söyleşi
 3. Çağdaş Cami Mimarisinde Tasarımsal Arayışlar
 4. Osmanlı Mimarisi Erken Osmanlı Sanatı
 5. Çağdaş Cami Mimarlığı
 6. Mimar Sinanın Eserinde ki Şifreler
 7. Çağdaş Cami Mimarisinin İdeolojisi
 8. Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Rolü
 9. Mimar Sinan'ın Mimari Mirası İle Tanışma
 10. Osmanlı Mimarisi Nedir
 11. Dünyaca ünlü Mimar Turgut Cansever’ce Mimar Sinan
 12. Koca Sinan
 13. Modernizmin Gelenekle Uzlaşma Çabası Olarak Cami Mimarlığı
 14. Lefkoşa Camii Hakkında
 15. Klasik Osmanlı Mimarisi
 16. DİB cami mimarisi istişare toplantısı
 17. Uğur Tanyeli T. Canseverin Camileri Üzerine
 18. Numan Cebeci T. Canseverin Camileri Üzerine
 19. Çagdas cami panel mayis 2012
 20. Cami Kavramı Üzerine Çözümleyici Bir Açılım Denemesi
 21. Mimari Tarihi
 22. Cami ve Mescid Kelime Anlamları
 23. Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması
 24. Cami Mimarisinde Kaybettiğimiz Yitiğin Peşinde Olmak
 25. Cami Mimarisinin Gelişimi
 26. Cami Sembolizmi Üzerine Bir Deneme
 27. Cami Tarihi
 28. Cami Yazıları (Dib)
 29. Camiler, Mescit ve Namazgâhlar, Türbeler
 30. Çağdaş Cami Mimarisinin İdeolojisi
 31. Dini Mimari Hakkında
 32. Fonksiyonel Açıdan İslâm'da Mescid
 33. Günümüz cami mimarisinde ilkesiz yaklaşım
 34. Harem
 35. Harput Mimarisi
 36. Hünkâr Mahfillerinin Ortaya Çıkışı Gelişimi ve Osmanlı Dönemi Örnekleri
 37. İslam sanatı louis gardet
 38. İslamda Caminin Önemi - Kübra AK
 39. Kamusal camileri müslüman mimarlar mı yapmalıdır - Cüneyt Özdemir
 40. Osmanlı Mimarisi - Kuban
 41. Osmanlı Camilerinde Mekan Kurgusu Açısından Kare Tabanlı Baldaken Varyasyonları
 42. Osmanlılarda Minare - Ekrem Hakkı Ayverdi
 43. Samsunun Ahşap Camileri
 44. Sinan Kubbeli Yapılarda Mekan Örtü Sistemlerinin Yapısal Davranışı
 45. Son Dönem Osmanlı ve Çağdaş Türk Mimarlığında Orientalist Yaklaşımlar
 46. Tarihi Ahşap Sütunlu Camilerin Sonlu Elemanlar Analizi İle Taşıyıcı Sistem Performansının Belirlenmesi
 47. Turgut Cansever ve Akdeniz Mimarisi
 48. Uç Şerefeli Cami Ve Osmanlı Mimarisinde Tipolojik Sınıflandırma Sorunu
 49. MEDENİYET TASAVVURUMUZUN BİLLURLAŞAN İFADESİ CAMİLER
 50. 21. Yüzyıl cami mimari tarzı nasıl olmalıdır ?
 51. ŞAKİRİN CAMİİ ELEŞTİRİ
 52. CAMİLERDE AKUSTİK
 53. DÜNYA BİZİM - CAMİLER
 54. Genç dergisi Röportaj
 55. Her mimar cami tasarımı yapabilir mi ?
 56. KAMU VE ÖZEL BİNALARDA MESCİT MESELESİ